Udal zerbitzuak

  • Hirigintza-plangintza.
  • Hirigintzako kontsulta.
  • Plangintza orokorra eta partziala.
  • Obra-lizentziak ematea.
  • Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen lizentzia.
  • Herri bidea okupatzeko lizentzia.
  • Beste hirigintza-lizentzia batzuk.
  • Hirigintza-diziplina.