Zerbitzuak eta laguntzak

 

  • Diru-laguntza ekonomikoak

Gizarte larrialdietarako laguntzak. Gizarterako laguntza bereziak. Gizarte Ekintzako funtseko pentsioak. Ordaindutakoaren arabera ez den pentsioa.

  • Mendekotasuna:

Mendekotasunaren balorazioa. Etxez etxeko laguntza zerbitzua. Telelaguntza. Nagusien Eguneko Egoitza. Desgaitasunen bat dutenentzako Eguneko Zentroa. Egoitza-zentroetan egonaldia. Laguntza teknikoak. Termalismoa. Minusbaliotasunaren balorazioa. Aparkatzeko txartela. Zainduz programa (zaintzailea zaindu). Laguntza eta atseden programa. Nagusientzako eguneko arreta zentroa.

  • Haurtzaroa, gazteria eta familia:

Gizarte eta hezkuntza arloan esku hartzea. Esku-hartze psikosoziala. Gatazketan esku hartzeko programa. Esku hartzeko programa espezializatuetara igortzea. Ikastetxeetan kultura arteko elkarbizitzari buruzko sentsibilizazio programa. Adikzioen prebentziorako tokiko plana: ikastaroak ikastetxeetan, gurasoen eskola, zinearen bidezko prebentzioa ("Irudi biziak"). Familia ugariaren titulua eskuratzeko izapideak. Aholkularitza juridikoko zerbitzua.

  • Diru-laguntzak

Irabaz asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak. Udalaren aurrekontuko %0,7aren kontura garapen bidean dauden herrialdeei diru-laguntzak.  Eskola materiala erosteko diru-laguntzak.

  • Gizarte larrialdia:

Gizarte larrialdi egoeran daudenentzat harrera pisu bat. Diru-laguntzak.