Udaltzaingoa

Udaltzaingoko burua: Jose Mari Guruziaga.

 • Helbidea: Karmen kalea z/g
 • Telefonoa: 092 - 94 630 01 60. Faxa: 94 630 01 85.
 • Helbide elektronikoa:
 • Zerbitzuak:
  • Herritarren segurtasunerako zerbitzua: espazio publikoa zaintzea, herritarrak babestea eta segurtasuna bermatzea. 
  • Babes zibila.
  • Gatazka pribatuak konpontzeko bitartekaritza-lana egitea, aurretiaz hala eskatuta (auzokideen arteko eztabaidak, familia-arazoak, kalteak etxebizitzan, etab.) 
  • Trafikoa arautu, kontrolatu eta zaintzea. 
  • Trafiko-istripuetan esku hartzea. Trafiko-istripuen txostenak eta argiketak egitea, biktimei eta aseguru-etxeei arreta ematea. 
  • Abandonatutako ibilgailuak bide publikotik kentzea. 
  • Udal ordenantzak betetzen direla kontrolatu eta zaintzea.