Udal Aurrekontuak

Aurrekontu orokorra da edozein erakunderen tresnarik garrantzitsuena urtebeteko epean udal-ekonomia eta -finantzak planifikatzeko eta kudeatzeko. Aurrekontuan, dagokion urtean aurreikusten diren diru-sarreren planteamendua egiten da. Orobat, Udalaren benetako lehentasunak ezartzen ditu, eta udalerrian egin beharreko helburu eta jarduketak zehaztu, betiere udal-finantzen beharrezko egonkortasunaren printzipioarekin bat eginda.

Aurrekontu Orokorra Udalaren aurrekontuak eta haren mendeko Ametx organismo autonomoaren aurrekontuak osatzen dute.

Jarraian onartutako azken aurrekontuak aurkezten dira, baita aurreko ekitaldietakoak ere.

UDALAREN AURREKONTUA

ERAKUNDE AUTONOMOAREN AURREKONTUA