Gardentasuna: zer da eta zertara behartzen du

Gardentasuna honela defini daiteke: “gobernuek herritarrei beren ekintza guztien eta, bereziki, diru publikoaren erabileraren berri emateko duten betebeharra, ustelkeria-kasurik gerta ez dadin”.

Gardentasunari, Jendaurreko Informazioa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legean zehazten dira ezarri beharreko oinarrizko arauak; lege hori Estatu osorako da, eta 2013ko abenduaren 10eko BOEn kaleratu zen. Arauon arabera, eta gardentasuna lortze aldera, toki-erakundeek nahitaezkoa dute gardentasun aktiboaren inguruko edukiak argitaratzea 2015eko abendutik aurrera.

Bestalde, gaur egun beste arau batzuk ere ari dira osatzen Euskadirako: hain zuzen ere, Euskal Administrazio Publikoaren Legea eta Euskadiko Udal Legea. Legeok, seguruenik, euskal udalek gardentasunaren inguruan dituzten betebeharrak zehaztuko eta zabalduko dituzte.

19 2013 Legea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa – Testu osoa

19 2013 Legea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari buruzkoa - Txosten praktikoa, EUDELek egindakoa