Fakturak

Amorebieta-Etxanoko Udala FACe atariari atxikita dago; beraz, fakturak webgune horretan (https://face.gob.es) edo eskeintzen dituen zerbitzu web erabiliz aurkeztu ahal izango dira. Horrez gain, hornitzaileek ef4ktur (https://www.ef4ktur.com) fakturazio programa elektronikoaren bitartez bidali ahal izango dituzte faktura elektronikoak, behin azken bertsioa deskargatu ostean eta FACe bere ziurtagiri elektronikoa alta eman eta gero.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legea, faktura elektronikoa eta Sektore Publikoan fakturen kontabilitate erregistroa sortzea sustatzen dituena indarrean sartzearen ondorioz, 2015eko urtarriletik aurrera, Administrazio Publikoei igortzen zaizkien fakturak elektronikoak izango dira eta Facturae (https://www.facturae.gob.es/) 3.2x bertsioko faktura elektronikoko formatu egituratura (onartutako ziurtagiri elektronikoko XAdES sinadura elektronikoarekin) egokituko dira.

Ekainaren 24ko OAPetarako 1074/2014 Aginduaren arabera, nahitaezkoa da faktura elektronikoen sarrera puntu bat izatea Autonomia Erkidegoetan eta Toki Entitateetan.

Otsailaren 2ko 101/2015 zk.dun Alkatetza Dekretu bidez “faktura elektronikoen sarrera puntu orokorra” sortzea erabakitzen da Amorebieta-Etxanoko Udalarentzat (IFZ P4800300H) hauek direlarik bere DIR3 kodeak:

 • Kontabilitate bulegoa: L01480031
 • Kudeatzen duen organoa: L01480031
 • Izapidetzen duen unitateak:
  • LA0012600 Gizarte Ekintza
  • LA0012601 Nekazaritza eta Mendiak
  • LA0012602 Berdintasuna
  • LA0012603 Kontratazioa
  • LA0012604 Enplegua eta Sustapen Ekonomikoa
  • LA0012605 Hezkuntza
  • LA0012606 Kontuhartzailetza
  • LA0012607 Informatika
  • LA0012608 Iraunkortasuna
  • LA0012609 Langilegoa
  • LA0012610 Udaltzaingoa
  • LA0012611 Hirigintza
  • LA0012612 Alkatetza
  • LA0012613 Bake Epaitegia
  • LA0012620 Zerbitzuak
  • LA0012621 Obrak
  • LA0015517 Euskera
  • LA0015518 Euskaltegia
  • LA0015519 Gazteria
  • LA0015520 Liburutegia
  • LA0015521 Kultura
  • LA0015522 Kirolak
  • LA0015523 Aretoa
  • LA0015524 Idazkaritza
  • LA0015525 Diruzaintza