Ohiko Osoko Bilkura

Noiz
2021/09/24 08:00 - 09:00
Non
Udaletxean

Honen bidez dei egiten dizut Osoko Bilkurak egingo duen ohiko bilerara etor zaitezen.

Ohiko Osoko Bilkura

Kontuan izanik COVID 19ari aurre egiteko arlo sozial eta ekonomikoan premiazko neurri osagarriak hartzeko martxoaren 31ko 11/2020 Errege Dekretu Legearen 2. azken xedapenak gehitutakoa apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.3 art.ren harira, saioa bideokonferentzia bidez egingo da.

AZTERGAIAK

I.- EBAZPENAK

1. 2021eko uztailaren 9ko Osoko Bilkuraren akta onartzea.

2. 2022-2023 Enplegurako Osoko Plana onartu. (1425/2021 esped.)

3. Onartu Astepe, Dudea eta La Bañerako HUAko ustiapena, artapena eta mantentze-lanen eta lehen-mailako saneamendu sareko kontratua aldatzea. (18-1518 esped.)

4. Behin betiko onartu “Martija” izeneko eremuaren hiri antolamendurako plan berezia. (19-1090 esped.)

5. Behin betiko onartu hiriguneko bizitegi hiri-lurreko 14 jarduketa-unitatearen hiri antolamendurako plan berezia (Karmen kalea 4-6 zenbakiak). (19-955 esped.).

6. “Amorebieta Bizikletan 2022”: herrian bizikletan ibiltzeko bideak egokitzeko proiektua onartu (21-717 esped.).

7. F/2021/18 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 13/2021 espedientea (1420/2021 esped.).

8. F/2021/19 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 15/2021 espedientea (1548/2021 esped.).

II.- GOBERNU ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA.

9. Ondorengo alkatearen dekretuen berri ematea:

- 1159/21 A.D. Kreditu gehigarrien 7 zk.dun esped. eta egonkortasun txostena (1260/2021 esped.).

- 1303/21 A.D. Kreditu gehigarrien 8 zk.dun esped. eta egonkortasun txostena (1307/2021 esped.).

10. Ondorengo alkatearen dekretuen berri ematea:

- 1121/2021 AD Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 12/2021 espedientea (1121/2021 esped.)

- -1285/2021 AD Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 14/2021 espedientea (1121/2021 esped.)

11. Aurrekontu-aldaketa behin betiko onartu izanaren berri eman: 4. zenbakiko kreditu gehigarria. (783/2021 esped.)

12. 2021eko Udal aurrekontuko gastu eta sarreren egoeraren eta 2021eko Udal Aurrekontuko aurrekontu egonkortasun, gastu erregela eta zor mailaren inguruko txostenak, eta baita 2021eko BIGARREN hiruhilabeteko Diruzaintzaren egoeraren berri ematea eta ordainketa epeak betetzearen inguruko hiruhileko txostenaren berri ematea ere. (822/2021 esped.)

13. Ondorengo aldaketaren berri ematea: Zor publikoaren helburuari eta 2020. urteko aurrekontuaren kitapenean gastu erregelari buruzko egonkortasun txostena. (460/2021 esped.)

14. 2020ko dirulaguntzen plan estrategikoaren emaitzaren laburpen-txostenaren berri eman (18-1733 esped.)

15. Alkateak eskuordetuta, Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakien berri ematea. (606/2021 esped.)

16. Eskariak eta galderak.

Amorebieta-Etxano, 2021eko irailaren 21a.

ALKATEA

Sin. ANDONI AGIRREBETIA ABENDIBAR

 

OHARRA: Bilera hau lehen deialdian ezin badaiteke egin, bigarrenean egingo da, berrogeita zortzi ordu geroago.