Ohiko Osoko Bilkura

Noiz
2022/06/24 08:00 - 08:30
Non
Udaletxean

Honen bidez dei egiten dizut Osoko Bilkurak egingo duen ohiko bilerara etor zaitezen.

Ohiko Osoko Bilkura

AZTERGAIAK

          I.- EBAZPENAK

1. 2022ko maiatzaren 27ko Osoko Bilkuraren akta onartzea.

2. Itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. (1787/2022 esped.)

3. F/2022/10 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 5/2022 espedientea.(2103/2022 esped.) MAIATZA

4. 971/2022 zk.dun Alkatearen Dekretua berrestea: 2023 urterako herriko jaieguna. (1870/2022 esped.)

          II.- GOBERNU ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA.

5. 1013/2022 zk. dun Alkatearen Dekretuaren berri ematea: Gerakinak gehitzea onartzea, 2. zk. (diruzaintzako gerakinarekin eta egonkortasun txostenarekin). (1712/2022 esped)

6. Ordezko bake epailearen izendapenaren berri ematea. (348/2020 esped.)

7. Alkateak eskuordetuta, Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakien berri ematea. (174/2022 esped.)

8. Eskariak eta galderak.

Amorebieta-Etxano, 2022ko ekainaren 20a.

ALKATEA

Sin.: ANDONI AGIRREBETIA ABENDIBAR