Ohiko Osoko Bilkura

Noiz
2022/05/27 08:00 - 08:30
Non
Udaletxean

Honen bidez dei egiten dizut Osoko Bilkurak egingo duen ohiko bilerara etor zaitezen

Ohiko Osoko Bilkura

AZTERGAIAK


I.- EBAZPENAK

1. 2022ko martxoaren 25eko Osoko Bilkuraren akta onartzea.

2. ACCIONA AGUA, S.A.U. enpresak jarritako berraztertzeko errekurtsoa, Astepe, Dudea eta Bañerako hondakin-uren araztegiak (HUA) eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratuak duen desoreka ekonomikoa aitortzeko eskaria gaitzesten duen erabakiaren aurka. (18-1518 esped.)

3. ACCIONA AGUA, S.A.U. enpresak jarritako berraztertzeko errekurtsoa, Astepe, Dudea eta Bañerako hondakin-uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren eta Amorebieta-Etxanoko saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua bigarrenez luzatzeko erabakiaren aurka. (18-1518 esped.)

4. Aurrekontu-aldaketa hasiera batean onartzea: Kreditu gaikuntza 2. zenbakia (1374/2022 esped.)

5. Aurrekontu-aldaketa hasiera batean onartzea: Kreditu gaikuntza 3. Zenbakia (1375/2022 esped.)

6. Aurrekontu-aldaketa hasiera batean onartzea: Kreditu gehigarria 4. Zenbakia (AYT /1436/2022)

7. F/2022/6 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 3/2022 espedientea.(1110/2022 esped.) MARTXOA.

8. F/2022/8 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu-hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 1/2022 espedientea.(1451/2022 esped..) APIRILA.

9. Itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. (1158/2022 esped.)

10. Ordezko Bake epailea aukeratzea. (348/2020 esped.)

II.- GOBERNU ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA.

11. 390/22 zk. dun Alkatearen Dekretuaren berri ematea: 2021. urterako Amorebieta-Etxanoko Udaleko Aurrekontu Orokorraren Kitapena onartzea. (2256/2021 esped.).

12. Zor publikoaren helburuari eta 2021. urteko aurrekontuaren kitapenean gastu erregelari buruzko egonkortasun txostenaren berri ematea. (2256/2021 esped.)

13. Ondorengo alkatearen dekretuen berri ematea:

- 407/22 A.D. Transferentzia kredituen 1. zk. dun espedientea (773/2022 esped.).

- 448/22 A.D. Transferentzia kredituen 2. zk. dun espedientea (898/2022 esped.).

- 488/22 A.D. Gerakinak gehitzea onartzea, 1. zk. (diruzaintzako gerakinarekin eta egonkortasun txostenarekin). (948/2022 esped.).

- 544/22 AD. Kreditu gehigarrien 1. zk.dun esped. eta egonkortasun txostena (1083/2022 esped.).

- 606/22 AD. Kreditu gehigarrien 2. zk.dun esped. eta egonkortasun txostena (1169/2022 esped.).

- 628/22 AD. 488/22 Dekretuaren zuzenketa (948/2022 esped.).

- 793/222 AD. Kreditu gehigarrien 5. zk.dun esped. eta egonkortasun txostena (1548/2022 esped.).

14. 2022 ekitaldirako Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketaren behin betiko onarpena berri ematea. (367/2022 esp.)

15. 2022 ekitaldirako Zerbitzuak eman edo administrazio jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza fiskalaren aldaketaren behin betiko onarpena berri ematea (E: Saneamendua eta G: Hornidura Epigrafeak). (389/2022 esped.)

16. Osoko Bilkurari 2022ko Udal Aurrekontuko gastu eta sarreren gauzatzearen berri ematea, bai eta Diruzaintzaren mugimenduak eta egoera ere, 2022ko lehen hiruhilekoari dagokionez, eta ordainketa-epeak betetzeari buruzko hiruhilekoko txostena. (1276/2022 esped.)

17. 526/2022 zk. dun Alkatearen Dekretuaren berri ematea: 2022ko ekitaldirako dirulaguntzen plan estrategikoaren onarpena (1040/2022 esped.)

18. 2021eko kontu-hartzailetzako funtzioaren laburpen-txostenaren berri ematea. (829/2022 esped.)

19. Finantza-kontrolaren 2019ko urteko planaren laburpen-txostenaren berri ematea (19-2813 esped.)

20. 701/2022 zk. dun Alkatearen Dekretuaren berri ematea: 2022. Urteko Araudi Plana onartzea. (576/2022 esped.)

21. Alkateak eskuordetuta, Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakien berri ematea. (174/2022 esped.)

22. Adierazpen instituzional honen berri ematea: Maiatzak 17 LGTBIfobiaren aurkako nazioarteko eguna. (1741/2022 esped.)

23. Mozioa: Espainiako Gobernuko Presidenteak Marokoko Erresumak Sahararen autonomiari buruz egindako proposamenari emandako babesa errefusatu. (1725/2022 esped.)

24. Eskariak eta galderak.

Amorebieta-Etxano, 2022ko maiatzaren 23a.
ALKATEA
ANDONI AGIRREBETIA ABENDIBAR

OHARRA: Bilera hau lehen deialdian ezin badaiteke egin, bigarrenean egingo da, berrogeita zortzi ordu geroago